“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-MalaikatNya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya!” (al-Ahzab: 56)

Exchange Links/Tukeran Links

Exchange Links: Tempat Exchange Links

Kamis, 08 Oktober 2009

Kisah Nabi Yusuf A.S.

Nabi Yusuf adalah putera ke tujuh daripada dua belas putera-puteri Nabi Ya'qub. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Ya'qub. Ia dikurniakan Allah rupa yang bagus, paras tampan dan tubuh yang tegap yang menjadikan idaman setiap wanita dan kenangan gadis-gadis remaja. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, terutamanya setelah ditinggalkan iaitu wafatnya ibu kandungnya Rahil semasa ia masih berusia dua belas tahun.
Perlakuan yang diskriminatif dari Nabi Ya'qub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri-hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain, yang merasakan bahawa mereka dianak-tirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama anak, memanjakan Yusuf lebih daripada yang lain.

Rasa jengkel mereka terhadap kepada ayahnya dan iri-hati terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan antara saudara-saudara Yusuf, persatuan dan rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka.
Beberapa Kisah Kehidupan Nabi Yusuf

· Saudara-saudara Yusuf mengadakan pertemuan rahasia...

· Nabi Yusuf bermimpi

· Yusuf dimasukkan ke dalam perigi

· Yusuf dijual-beli sebagai hamba sahaya

· Yusuf dan godaan Nyonya Futhifar

· Yusuf dalam penjara

· Yusuf dibebaskan dari penjara

· Yusuf diangkat sebagai wakil raja Mesir

· Pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya

· Yusuf menahan Benyamin sebagai Tahanan

· Pertemuan kembali keluarga Ya'Qub

· Pengajaran yang didapat dari kisah Nabi Yusuf A.S....

1 komentar:

putra mengatakan...

amin...

Jasa