“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-MalaikatNya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya!” (al-Ahzab: 56)

Exchange Links/Tukeran Links

Exchange Links: Tempat Exchange Links

Rabu, 16 Desember 2009

Kisah Malaikat

Kisah Para Malaikat

- Hari Raya para Malaikat

- Berbagai bentuk Malaikat Izrail Mencabut Nyawa

- Malaikat Suka Duduk dalam Majlis Zikir

- Malaikat Menunjukkan Gambaran Syurga kepada Aisyah

- Jibril & 12.000 Malaikat menemui Rosullullah di Bukit Qubais

1 komentar:

indra mengatakan...

kalau bisa tolong di muat jg tantang suga dan neraka dan neraka....

Jasa